Stichting Olfo

--- Beleidsplan --- Beschikking ANBI --- Rapport Jaarcijfers 2016 ---

 

Doel:

De stichting heeft ten doel het doen van schenkingen aan instellingen
als bedoeld in art. 24, lid 4, van de Successiewet 1956,
het ondersteunen op andere wijze van dergelijke instellingen
en alles wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt.

Vestigingsadres:

Groesbeekseweg 448
6523 PR Nijmegen
mail: post at olfo.nl